Wpisz frazę

Proces rekrutacji

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy
Ci odpowiedzi rekrutacja@tarsago.com

Proces rekrutacji pozwala ocenić nam potencjał kandydatów i sprawdzić ich predyspozycje do objęcia stanowiska, na które aplikują.

Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:

Ocena aplikacji i wstępna selekcja

Czytając aplikację kandydata, zwracamy uwagę przede wszystkim na zgodność kwalifikacji z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, czyli z zestawem cech i umiejętności, które uznaliśmy za pożądane.

Bardzo cenne są dla nas informacje na temat zakresu obowiązków w poprzednich miejscach pracy oraz okresów zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Poza tym w CV warto się pochwalić wiedzą i umiejętnościami, które korespondują z wymaganiami zawartymi w ofercie pracy. Ważne są również informacje na temat osób (nazwisko + telefon), u których możemy zasięgnąć opinii na temat kandydata.

Po ocenie aplikacji dokonujemy wstępnej selekcji kandydatów i kontaktujemy się z nimi telefonicznie.
Często ten etap rekrutacji (ocena aplikacji) prowadzi dla nas wybrana agencja rekrutacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna (I etap i II etap)

Pierwsze spotkanie poprowadzi przedstawiciel działu HR, który będzie chciał poznać Twoje kompetencje pod kątem oferowanego stanowiska. Podczas pierwszego spotkania porozmawiasz także z potencjalnym przyszłym przełożonym, który zada Ci kilka pytań merytorycznych i przedstawi dokładnie opis stanowiska. Pamiętaj, że spotkanie rekrutacyjne to okazja do wzajemnego poznania i wymiany informacji, jest więc także czas dla Ciebie, aby zadawać pytania.

Jeśli pomyślnie przejdziesz etap rozmów z przedstawicielem działu HR i z potencjalnym przyszłym przełożonym, zostaniesz zaproszony/a do drugiego etapu rozmów, tj. do Dyrektora Pionu danego działu.

Zarówno po pierwszej, jak i po drugiej rozmowie kwalifikacyjnej otrzymasz od nas informację zwrotną.

Testy i zadania

Testy wiedzy, umiejętności analitycznych, próbki pracy oraz kwestionariusze analizy profilu osobowego stosujemy w zależności od typu stanowiska. Informacje, które otrzymujemy na ich podstawie, są dodatkowym źródłem wiedzy na Twój temat i służą jako wsparcie dla wcześniej wymienionych metod analitycznych, takich jak weryfikacja dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna czy też sprawdzanie referencji. Testy i zadania są wykonywane zawsze podczas pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. Część testów i zadań może również prowadzić dla nas wybrana agencja rekrutacyjna, która koordynuje dany projekt.

Jeśli na stanowisko, na które aplikujesz, wymagane są testy, zostaniesz o tym poinformowany/a podczas rozmowy telefonicznej, która jest zaproszeniem do udziału w rekrutacji.

Zakończenie procesu

Wybranej osobie złożymy konkretną ofertę zatrudnienia wraz z listem intencyjnym. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

< wróć do Kariera