Wpisz frazę

Kariera

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy
Ci odpowiedzi rekrutacja@tarsago.com

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji.

Firma Tarsago Polska Sp. z o. o.
poszukuje osób na stanowiska:

Junior E-mailing Specialist

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków:

 • Przygotowywanie i wysyłanie kampanii e-mail marketingowych
 • Optymalizacja kodu w kreacjach e-mailingowych
 • Monitoring i optymalizacja prowadzonych kampanii
 • Współpraca z działem Sprzedaży oraz Baz Danych
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie e-mail marketingu

 

Czego oczekujemy:

 • Znajomości języka HTML (do wykorzystania w kreacjach mailingowych)
 • Chęci do rozwoju i nauki
 • Proaktywnej i zespołowej postawy
 • Odpowiedzialności i bardzo dobrej organizacji pracy
 • Dokładności i terminowości w wykonywaniu zadań
 • Umiejętności pracy w zespole

 

Co oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Szkolenie i wprowadzenie w zakres obowiązków
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • Przyjazne środowisko pracy oraz pracę w zespole profesjonalistów
 • Benefity: karta multisport na preferencyjnych warunkach, opieka medyczna, owocowe środy i pyszna kawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@tarsago.com
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Junior Traffic Coordinator

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie


Co będzie należało do Twoich obowiązków:

 • Zapewnienie wsparcia technicznego zespołom zajmującym się sprzedażą on-line
 • Bezpośrednia współpraca z wewnętrznymi zespołami firmy
 • Koordynowanie i kontrola wszystkich prowadzonych kampanii
 • Równoczesne prowadzenie wielu harmonogramów
 • Codzienna aktualizacja danych w wewnętrznych systemach


Czego oczekujemy:

 • Inicjatywy i chęci do nauki
 • Proaktywnej i zespołowej postawy
 • Dobrej znajomość pakietu Microsoft Office
 • Terminowości i dobrej organizacji pracy
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania i uważności na szczegóły
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

 

Co oferujemy:

 • Płatną praktykę absolwencką od już z możliwością stałej pracy
 • Stanowisko, które nie wymaga doświadczenia zawodowego – przyuczymy i wprowadzimy Cię w zakres obowiązków
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
 • Przyjazne środowisko pracy oraz pracę w zespole profesjonalistów
 • Benefity: karta multisport na preferencyjnych warunkach, opieka medyczna, owocowe środy i pyszna kawa

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@tarsago.com
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej: Tarsago).

Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: Tarsago Polska Sp. z o.o., przegródka pocztowa nr 5, 00-965 Warszawa 22 lub pod adresem e-mailowym: dpo_pl@tarsago.com.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcą Twoich danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

Twoje dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji nie dłużej jednak niż 3 miesiące od publikacji ogłoszenia.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tarsago. Ponadto przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tarsago.